Szakmai eredmények disszeminációja

RENDEZVÉNYEINK

Az NTH fontos feladata a szakmai eredmények disszeminációja, amelyet a publikációk mellett rendezvények szervezésével is elősegít.
 

  • Gazdaságfejlesztési konferencia, 2013.április 8.

Konferencia beszámoló és letölthető előadások

  • Gondolatok a nyárra: "Teret a térnek és a megyéknek 2014-20" - ESPON műhelybeszélgetés és megyei tervezési találkozó, 2012. július 17.

Letölthető dokumentumok:
 
A 2014–2020-as uniós térségi integrációs eszközök és hazai lehetőségeik: A hazai felkészülés mérföldkövei, városok, megyék, járások lehetséges szerepe

Térségi integráció a 2014–2020-as vidékfejlesztési programban

Városfejlesztéseink térségi integrációs kilátásai 2014–2020-ban

További információ: www.espon.hu

 

FALU VÁROS RÉGIÓ

A folyóirat szerkesztési és kiadási feladatait az NTH stratégiai és területi tervezési műhelye látja el (a VÁTI Területfejlesztési Tervezési és Értékelési Igazgatóságától megörökölt feladatként). A folyóirat a hazai és az európai uniós területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, terület-és településrendezéssel, épített környezet védelmével, építésüggyel és lakásépítéssel kapcsolatos tanulmányokat, elemzéseket tartalmazza.

A folyóirat lapszámai

 

TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK

E sorozat szerkesztési és kiadási feladatait 2012-től az NTH stratégiai és területi tervezési műhelye látja el. A Területfejlesztési füzetek címet viselő tematikus kiadványsorozatot 2009-ben indította el a  VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatósága. A kiadványsorozat célja, hogy ismertté tegye az újszerű tervezési-fejlesztési módszereket és hasznos segítséget nyújtson a térségi tervezéssel és a fejlesztések előkészítésével, megvalósításával foglalkozó szakemberek számára.

A könnyen hasznosítható módszertani tudás és az új szemléletmódok bemutatása érdekében a sorozat kiadványaiban a közérthetőség és a tudományos szakmai megközelítés egyaránt jelen van.

  • Segédlet a közösségi tervezéshez

A Területfejlesztési füzetek első száma a közösségi tervezés témáját járja körül. A Segédlet a közösségi tervezéshez címmel megjelent kiadvány valójában egy útmutató, amely segít tudatos tervezési folyamattá szervezni egy-egy közösségi megmozdulást, kezdeményezést, illetve segít abban, hogy az adott tervezési helyzetben mindenki számára gyümölcsöző tervezési folyamatot sikerüljön kialakítani. Az útmutatóban bemutatott technikák segítenek abban, hogy egy fejlesztés valamennyi érintettje hatékonyan részt vehessen a munkában. A tervezések megrendelői is képet kaphatnak arról, hogy a mindenki számára optimális eredmény eléréséhez milyen módszertani lehetőségekkel számolhatnak.

Letölthető dokumentum:

Területfejlesztési füzetek (1): Segédlet a közösségi tervezéshez

 

  • Helyi gazdaságfejlesztés – ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

A sorozat második kötete ismét a közösségek együttgondolkodására és cselekvésére buzdít, immár kifejezetten a helyi és térségi gazdaságfejlesztés terén. Míg az első füzet abban segített, hogy egy közösség megalkossa jövőképét és kijelölje céljait, addig e második szám a célok elérését szolgáló helyi gazdaságfejlesztési eszközök kiválasztását kívánja támogatni. A gazdaságfejlesztési eszközök helyes alkalmazása az utóbbi években kulcskérdéssé vált. A gazdaság recessziója ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizáció közepette csak azok a közösségek lehetnek sikeresek, amelyek felismerik helyi értékeiket és azok tudatos fejlesztésére törekednek. Vagyis jól működő helyi gazdaságot építenek ki, esetenként anyagi támogatás nélkül. A kreatív és innovatív ötletek, jó gyakorlatok terjesztése kézzelfogható tartalommal segít megtölteni a „globális kihívások, helyi válaszok” szlogent. A Területfejlesztési füzetek második kötete azzal a céllal született, hogy minél több hasonló helyi kezdeményezés indulhasson az országban.

Letölthető dokumentum:

Területfejlesztési füzetek (2): Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok
 

  • Térségileg integrált fejlesztések

Területfejlesztési füzetek sorozatunk harmadik lapszáma a különböző ágazati tevékenységek területi összehangolásával foglalkozik. Ez több szempontból is egy igazi örökzöld téma. Egyrészt az ágazati fejlesztések integrációja a fenntartható fejlődés fogalmának megjelenésével, a 1990-es évek elejétől, folyamatosan jelen levő elvárás. Másrészt a térségi integráció az 1990-es évek végén megújult területfejlesztésünk egyik alapfeladata is. Térségi integrációt alapvetően azért érdemes végezni, mert így az egymással szembemenő beavatkozások száma csökkenhet, az egymást támogató cselekvéseké nőhet. Így a fejlesztési erőforrások hatékonyabban hasznosulhatnak, a fejlesztések hasznossága nagyobb lesz, több szereplőt érhetünk el (az integráció hasznát bővebben is tárgyaljuk egy későbbi lapszámban). Mindez – hogy ugyannyi vagy kevesebb erőforrásból minél értékesebb fejlesztéseket valósítsunk meg – különösen fontossá válik napjainkban. A globális pénzügyi válság miatt ugyanis a közfejlesztési források drasztikusan lecsökkentek, még az EU 2014–2020-as fejlesztési kilátásai is a korábbiaknál alacsonyabb magyarországi pénzügyi kereteket irányoznak elő.

Letölthető dokumentum:

Területfejlesztési füzetek (3): Térségileg integrált fejlesztések

 

  • Útmutató a partnerségi tervezéshez és a társadalmi egyeztetésekhez

A Területfejlesztési Füzetek soron következő száma a társadalmi egyeztetés témáját járja körül. A társadalmi egyeztetés az eddigi fejlesztéspolitikai gyakorlatban egyfajta kiegészítő melléktevékenységként jelent meg, valódi szerepe és a benne rejlő lehetséges össztársadalmi haszon kevéssé tudott szélesebb körben megfogalmazódni. A készülő anyag ezt a hiányosságot pótolja azáltal, hogy egyrészről tisztázza a kérdésben gyakran tapasztalható fogalmi zavart és bizonytalanságot, másrészről pedig hasznos gyakorlati segítséget is próbál nyújtani az egyeztetések megvalósításához a tervezési folyamatokban résztvevők számára, legyenek azok tervezők vagy bármilyen módon érintettek, esetleg pusztán a köz ügyei iránt érdeklődő állampolgárok.